Phó thủ tướng phê bình 2 bộ chưa phối hợp chặt chẽ về xuất khẩu gạo

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng Bộ Công Thương và Tài chính chưa có sự phối hợp chặt chẽ, hài hòa trong việc xuất khẩu gạo thời gian vừa qua.

Phát biểu tại cuộc họp chiều 20/4 về xuất khẩu gạo, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng quá trình điều hành xuất khẩu gạo vừa qua có nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Trách nhiệm chính thuộc về Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan.

Ngoài ra, sự phối hợp trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giữa Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương là chưa chặt chẽ, hài hòa. Điều này ảnh hưởng lớn đến nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng trong viêc vừa phòng chống dịch vừa tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo đời sống của người dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *